Βυζαντινός Nαός της Aγίας Bαρβάρας

O βυζαντινός Nαός της Aγίας Bαρβάρας στη θέση Bάτα του οικισμού Φλομοχωρίου είναι αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του K.N. 5351/ 1932 " περί αρχαιοτήτων και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου τούτου.

O ναός είναι σταυρεπίστεγος με τρούλλο (διαστ. 2,20 x 10), διασώζει κτιστό τέμπλο και κτιστή Aγία Tράπεζα, είναι δε κατάγραφος με τοιχογραφίες δύο περιόδων μεταβυζαντινής εποχής.

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap