Αρχαίο Έλος

Ο Στράβων και ο Παυσανίας θα διαδώσουν την παράδοση, ότι το Έλος είχε χτιστεί από τον Έλιον τον νεότερο γιό του Περσέα, βασιλιά της Τίρυνθας και ιδρυτής των Μυκηνών. Οι πρώτοι κάτοικοι του Έλους, Ελείται και Ειλώται κατά τον Ηρόδοτο, θεωρούσαν τον Έλιο γενάρχη τους. Ο χρόνος ιδρύσεως του Αρχαίου Έλους μένει απροσδιόριστος και πρέπει να αναζητηθεί μετά την Μεσοελλαδική εποχή, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακριβώς ο αιώνας. Από μαρτυρία τουΟμήρου, όμως, γνωρίζουμε πως κατά τον Τρωικό πόλεμο ήταν μια σημαίνουσα πόλη, που με δυνάμεις της συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο. Η ακριβής θέση του αρχαίου Έλους δεν είναι ακόμη γνωστή. Σε αυτό συνέβαλλε η συνεχής εύρεση νέων αρχαιοτήτων σε πολλές και διάφορες θέσεις. Πάντως, τα περισσότερα ευρήματα προέρχονται από την περιοχή του Αγίου Στεφάνου, από τον Αι-Στράτηγο και από τη θέση Καραούσι, κοντά στοχωριό Αστέρι. Παρόλα αυτά η θέση του προϊστορικού Έλους δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα από κάποιο επιγραφικό εύρημα.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap