Γερμανικό Παρατηρητήριο

Το Γερμανικό Παρατηρητήριο ή αλλιώς «Το Έργο», βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τα Βελανίδια. Το πέτρινο κτίσμα κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Β Παγκόσμιου Πολέμου από τους Γερμανούς, προκειμένου να ελέγχουν το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς από το σημείο αυτό φαίνονται τα νησιά του Αιγαίου, ο Καβομαλιάς και η Κρήτη. Οι άντρες όλης της περιοχής είχαν επιστρατευτεί για την κατασκευή του έργου αυτού.

Μετά το τέλος του πολέμου, λεηλατήθηκε από τους ντόπιους.

Ο πεζοπόρος που θα το προσεγγίσει θα αποζημιωθεί από την θέα προς το Μυρτώο Πέλαγος, που κόβει την ανάσα.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap