Το «κυκλικό οικοδόμημα»

Εντυπωσιακό μνημείο στο χώρο της ακρόπολης είναι το μεγάλο «κυκλικό οικοδόμημα» των κλασικών ή ελληνιστικών χρόνων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το χώρο που ορίζουν δύο ημικυκλικά αναλήμματα, εκ των οποίων το ένα είναι σήμερα ορατό, ενώ μικρό μόνο μέρος σώζεται από το δεύτερο. Το μνημείο ερευνήθηκε ανασκαφικά σε δύο φάσεις: αρχικά από τους Waldstein και Meander το 1892, οι οποίοι το ταύτισαν με το ιερό του Ολυμπίου Διός και της Αφροδίτης, έργο του Επιμενίδου σύμφωνα με τον Παυσανία (ΙΙΙ, 12, 11). Η έρευνα επαναλήφθηκε το έτος 1964 από τον έφορο Αρχαιοτήτων Χρ. Χρήστου, ο οποίος θεώρησε πιθανή την ταύτιση του χώρου με το αναφερόμενο από τον Παυσανία (ΙΙΙ, 11, 9 και ΙΙΙ, 12, 8) ιερό της Γης. Κατά τις ανασκαφικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο ορατός, σήμερα, ημικυκλικός τοίχος ήταν ένα ανάλημμα και όχι τοίχος ενός κυκλικού οικοδομήματος. Το ημικυκλικό ανάλημμα είναι κατασκευασμένο από κρηπίδα με τρεις βαθμίδες πάνω σε θεμελίωση από ακανόνιστους λίθους. Πάνω στην ανώτερη βαθμίδα της κρηπίδας είχαν τοποθετηθεί μεγάλες λιθόπλινθοι. Στο εσωτερικό του ημικυκλικού αναλήμματος, ένας δεύτερος τοίχος από ακανόνιστους λίθους παρελάμβανε τις ωθήσεις των χωμάτων. 

Κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο του μνημείου αποκαλύφθηκαν, στο βόρειο ήμισυ της κατασκευής, λιθόπλινθοι τοποθετημένες σε επάλληλες, ομόκεντρες σειρές που έδιναν την εντύπωση κοίλου θεάτρου με πολύ ελαφρά κλίση, ενώ στο κέντρο της κατασκευής αποκαλύφθηκε βάση αγάλματος. Τίποτα από αυτά δεν είναι σήμερα ορατό. Αντίθετα, κατά τη δεύτερη ανασκαφική περίοδο του μνημείου, αποκαλύφθηκαν κατασκευές που κατά τον ανασκαφέα ερμηνεύτηκαν ως εσχάρα θυσιών, βόθρος και αγωγός απορροής των αιμάτων και θυσιών και υποδηλώνουν την ύπαρξη κτιστού βωμού και τη χθόνια λατρεία στο χώρο.

Για την ταύτιση του οικοδομήματος αλλά και τη χρονολόγηση της κατασκευής του (από τον 6ο έως και τον 3ο αι. π.Χ.) έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις. Το μνημείο έχει ταυτιστεί κατά καιρούς με το ιερό του Ολυμπίου Διός και της Αφροδίτης, το ιερό της Γης, το κενοτάφειο του Βρασίδα, ή του Κλεομένους, αλλά και με τον αναφερόμενο από τον Παυσανία (ΙΙΙ, 11, 9) Χορό, το χώρο δηλαδή όπου τελούνταν οι Γυμνοπαιδιές, γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα. Η τελευταία αυτή πρόταση είναι ίσως και η πιθανότερη, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα της έρευνας του χώρου.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap