Η παλαιοχριστιανική Βασιλική

Στο χώρο της ακρόπολης είναι ορατά τα λείψανα μιας μεγάλης εκκλησίας στον τύπο της βασιλικής. Ο ναός αυτός ταυτίστηκε από τους ανασκαφείς του Cuttle, Αδαμαντίου και Σωτηρίου, με το ναό του Σωτήρος, το καθολικό της μονής που ίδρυσε ο όσιος Νίκων ο Μετανοείτε στην αγορά της Λακεδαιμονίας κατά το 10ο αι. Η νεότερη όμως έρευνα του μνημείου έδειξε ότι αυτός οικοδομήθηκε κατά τα τέλη της παλαιοχριστιανικής εποχής και πιθανότατα να ταυτιστεί με το μητροπολιτικό ναό της Λακεδαιμονίας.  

Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, διαστάσεων 35x19,5 μ. και τριμερές ιερό βήμα με διπλά παραβήματα , το οποίο καταλήγει σε τρεις, τρίπλευρες εξωτερικά, αψίδες. Το κυρίως ιερό χωρίζεται από τα παραβήματα  με τοίχους, στους οποίους ανοίγονται δύο κόγχες. Στην κεντρική αψίδα υψώνεται σύνθρονο για τον επισκοπικό θρόνο και κυκλίο (βοηθητικός διάδρομος). Τα παραβήματα αποτελούνται από δύο χώρους, εκ των οποίων οι ανατολικοί εξέχουν στα πλάγια (δηλαδή βόρεια και νότια) κατά 1,20 μ. Στη βορειοανατολική γωνία του δυτικού χώρου της προθέσεως υπήρχε τράπεζα προσφορών, στοιχείο πρωιμότητας του μνημείου. Κίονες που πατούσαν σε ψηλό βάθρο χώριζαν τα κλίτη. Η επικοινωνία ανάμεσα στο νάρθηκα και κεντρικό κλίτος γινόταν μέσω τριβήλου (τριπλού) ανοίγματος.

Στα βόρεια του ναού και σε επαφή με το δυτικό τμήμα της προθέσεως οικοδομήθηκε, σε μεταγενέστερη φάση, επίμηκες δωμάτιο, το οποίο επικοινωνούσε με τον κυρίως ναό με στενή θύρα. Σε αντίστοιχη θέση στη νότια πλευρά του ναού σώζεται η βάση, μεταγενέστερου πιθανότατα, κλιμακοστασίου και τμήμα τοίχου αδιάγνωστης χρήσης.

Στα δυτικά του μνημείου οικοδομήθηκε κατά τη μέση βυζαντινή εποχή (11ος αι.) σταυρόσχημο κτήριο, βαπτιστήριο ή μαρτύριο.

Δύο ακόμη ναοί έχουν εντοπιστεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες πάνω στο χώρο της ακρόπολης. Και οι δύο έχουν προταθεί για την ταύτιση με το ναό του Οσίου Νίκωνος. Ο πρώτος εξ αυτών έχει αποκαλυφθεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες στη ρωμαϊκή στοά και ο δεύτερος στα ΝΔ του κυκλικού οικοδομήματος.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap