Το επονομαζόμενο «Ηρώο του Αστραβάκου»

Δίπλα σε τμήμα του αμυντικού τείχους της αρχαίας Σπάρτης και λίγο νοτιότερα από τον επονομαζόμενο «βωμό του Λυκούργου», αποκαλύφθηκαν λείψανα τοίχων και πληθώρα ευρημάτων που χρονολογούνται από τα γεωμετρικά χρόνια. Ανάμεσά τους ήταν πήλινα αναθηματικά πλακίδια με ανάγλυφες παραστάσεις, θραύσματα μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων, αναθηματικά αγγεία μικρού μεγέθους, τμήμα πίθου με ανάγλυφες παραστάσεις κ.ά. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τους ανασκαφείς στο συμπέρασμα ότι στη θέση αυτή υπήρχε ένα αρχαίο ιερό ή ηρώο και τα λίγα αρχιτεκτονικά λείψανα αποδόθηκαν σε περίβολο ή κτίσματα του ιερού. Σε συνδυασμό επίσης με τη μικρή απόσταση της θέσης από λείψανα του οικοδομήματος που ταυτίστηκε με το «βωμό του Λυκούργου», οι ανασκαφείς θεώρησαν ότι το ηρώο θα μπορούσε να είναι εκείνο του Αστραβάκου, που αναφέρεται από Παυσανία (ΙΙΙ,  16,  6). Φυσικά, δεν υπάρχει το επιγραφικό εύρημα που θα επιβεβαιώσει τις δύο αυτές αβέβαιες ταυτίσεις.

Σήμερα, στο χώρο που βρίσκεται πάνω στη δεξιά / δυτική όχθη του Ευρώτα, τα αρχιτεκτονικά λείψανα είναι ορατά με δυσκολία, επειδή συχνά ο χώρος καλύπτεται από τις καλαμιές και τις προσχώσεις του ποταμού.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap