«Λεωνιδαίο»

Στο εσωτερικό της σύγχρονης πόλης, σημαντικό και εντυπωσιακό μνημείο είναι ο επονομαζόμενος «τάφος του Λεωνίδα» ή «Λεωνιδαίο». Πρόκειται για ένα ναόσχημο οικοδόμημα διαστάσεων 12,5x8,30 μ., κατασκευασμένο από μεγάλες λιθοπλίνθους, που μπορεί να χρονολογηθεί στον 5ο αι. π. Χ. ή λίγο αργότερα. Το εσωτερικό του κτηρίου ήταν χωρισμένο σε δύο θαλάμους εκ των οποίων ο ανατολικός είχε μήκος 3,15 μ. και είχε μορφή πρόναου με κίονες εν παραστάσει. Αν και το μνημείο έχει συνδεθεί στη λαϊκή συνείδηση με το Λεωνίδα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το συσχετισμό του με το θρυλικό βασιλέα. Παράλληλα, καμία πρόταση για την ταύτιση του μνημείου δεν είναι βέβαιη, αν και πολλοί μελετητές της τοπογραφίας της αρχαίας Σπάρτης αποδέχονται την άποψη ότι πρόκειται για το ναό του Απόλλωνος Καρνείου.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap