Μυστράς

Κτισμένος σε λόφο του Ταϋγέτου 6 χλμ. ΒΔ της Σπάρτης. Ο Φράγκος ηγεμόνας Γουλιέλμος Β~ Βιλλεαρδουίνος ιδρύει στην κορυφή του λόφου το κάστρο (1249). Οι Βυζαντινοί γίνονται κύριοί του μετά το 1262. Στα μέσα του 14ου αιώνα ο Μυστράς γίνεται έδρα του Δεσποτάτου του Μορέως. Το 1448 εδώ στέφεται τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο δεσπότης Κωνσταντίνος ΙΑ~ Παλαιολόγος. Το 1460 ο Μυστράς παραδίδεται στους Τούρκους. Το 1464 ο Σιγισμούνδος Μαλατέστα του Ρίμινι κυριεύει την πόλη, όχι όμως το κάστρο. Ο Μυστράς περιέρχεται για μικρό διάστημα στους Ενετούς (1687-1715). Η τουρκική κυριαρχία επαναλαμβάνεται. Το 1821 ο Μυστράς είναι από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας που απελευθερώνεται.

Tα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής είναι:

Οχυρώσεις: Το Φράγκικο κάστρο με τις επάλξεις και τους πύργους είναι έργο του Γουλιέλμου Β΄ Βιλλεαρδουίνου. Τείχη: Διατάσσονται σε δύο ισχυρά οχυρωμένους περιβόλους που ενισχύονται από ψηλούς τετράγωνους πύργους.

Μητρόπολη ή Αγιος Δημήτριος: μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου ναός, δηλ. τρίκλιτη βασιλική στο ισόγειο με νάρθηκα και κωδωνοστάσιο και σταυροειδής εγγεγραμμένος στον όροφο.

Ναός Αγ. Θεοδώρων: έργο των μοναχών Δανιήλ και Παχωμίου, οκταγωνικού τύπου, με πλευρικά παρεκκλήσια, κτισμένος μεταξύ των ετών 1290 και 1295, με τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αι.

Οδηγήτρια: έργο του ηγουμένου Παχωμίου, το 1310, μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου. Εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες της περιόδου 1312-1322.

Αγία Σοφία: σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, κτίσμα των μέσων του 14ου αι., με παρεκκλήσια και κωδωνοστάσιο. 

Μονή Περιβλέπτου: το καθολικό είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο. Οι τοιχογραφίες του ναού είναι άριστα έργα διαφόρων καλλιτεχνών του τρίτου τέταρτου του 14ου αι.

Ευαγγελίστρια: σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στην αρχή του 15ου αι.

Μονή Παντάνασσας: Εξαιρετικές τοιχογραφίες στον όροφο και στο ιερό, που χρονολογούνται γύρω στα 1430, ενώ αυτές του ισογείου είναι του 18ου αι.

Παλάτια των δεσποτών του Μυστρά (Καντακουζηνών-Παλαιολόγων): Μεγάλο κτηριακό συγκρότημα σε σχήμα Γ με διαφορετικής χρήσης κτήρια, κτισμένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (13ος-15ος αιώνας).

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap