Ρωμαϊκή Στοά

Επιβλητικό οικοδόμημα στη νότια πλευρά του λόφου Παλαιοκάστρου. Το οικοδόμημα ήταν διώροφο στη νότια πλευρά και μονώροφο στη βόρεια, λόγω της κλίσεως του είεδάφους. Δωρικές κιονοστοιχίες πλαισίωναν τις δύο προσόψεις του κτηρίου εκ των οποίων η νότια ήταν δίτονη. Στο εσωτερικό του κτηρίου σειρά κορινθιακών κιόνων στήριζαν τη στέγη του β’ ορόφου. Το κτήριο μπορεί να χρονολογηθεί περί το 125-150 μ.Χ., στα χρόνια του Γαϊου Ιουλίου Ευρυκλή Ηρκλανού και, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, αποτελούσε τη μετασκευή της Περσικής Στοάς κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, άποψη η οποία όμως, όπως αναφέρθηκε, δεν έχει γίνει αποδεκτή από την αρχαιολογική έρευνα.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap