Ο θολωτός τάφος του Βαφείου

Σημαντικό μνημείο στην κοιλάδα του Ευρώτα είναι ο περίφημος θολωτός τάφος του Βαφειού. Ο θάλαμος του τάφου έχει διάμετρο 10,20 μέτρων, στον οποίο οδηγεί δρόμος μήκους 29,80 μέτρων και πλάτους 3,18 έως 3,45. Από τον τάφο αυτό προέρχονται τα δύο γνωστά χρυσά κύπελλα που εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό  Μουσείο στην Αθήνα και απεικονίζουν σύλληψη ταύρου και σκηνή βοσκής ταύρων και αγελάδας και χρονολογούνται γύρω στο 1500 π. Χ. Εκτός από τα δύο πολύ γνωστά αυτά ευρήματα στο δάπεδο του τάφου βρέθηκαν σφραγιδόλιθοι, 2 χρυσά δακτυλίδια, χρυσές και αργυρές περόνες και σε έναν κτιστό λάκκο πολεμικά όπλα, εγχειρίδια, αργυρά και χρυσά αγγεία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μυκηναϊκό τάφο που έχει αποκαλυφθεί στη Λακωνία. Σήμερα η εικόνα του έχει αλλάξει αφού αποτέλεσε πηγή πορισμού οικοδομικού υλικού κατά τα νεότερα χρόνια και μεγάλο μέρος των λίθων του απομακρύνθηκε. Από την εποχή του εντοπισμού του στις αρχές του 19ου αι. μέχρι σήμερα, ο τάφος αυτός κεντρίζει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας ως προς τον εντοπισμό του οικισμού στον οποίο ανήκε.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap