Ευαγγελίστρια

Κοντά  στη μητρόπολη, σε υψηλότερη θέση και κινούμενοι προς τα Βορειοδυτικά, συναντάμε την Ευαγγελίστρια, έναν ναό περιορισμένων διαστάσεων αλλά με ιδανικές αναλογίες. Ιδρύθηκε ανάμεσα στα έτη 1390-1410 σε δίστηλο σταυρικό ρυθμό και η μορφή του είναι σαφώς επηρεασμένη από τον γειτονικό και μεγαλύτερο ναό της Οδηγήτριας ( το Αφεντικό). Από αυτόν έχει υιοθετήσει την ύπαρξη νάρθηκα με όροφο-γυναικωνίτη, γεγονός που σε συνδυασμό με τον ρυθμό του ναού, απαντάται παγκοσμίως μόνο εδώ, δείγμα μοναδικό της βυζαντινής ναοδομίας. 

Ο επισκέπτης αξίζει να σταθεί στην πλούσια γλυπτική διακόσμηση του ναού και στη φυτική διακόσμηση των κιονόκρανων: Ανθέμια, κρινάνθεμα, κουκουνάρες, κλαδιά κ.α. δίνουν έναν ευχάριστο τόνο στο εσωτερικό της εκκλησίας. Από τις τοιχογραφίες του ναού σώζονται δυστυχώς λίγα δείγματα : άγγελοι στον θόλο, ο αμνός του Θεού στο Ιερό Βήμα, ο Βίος της Θεοτόκου στο Διακονικό και άλλοι μικροί θησαυροί της τέχνης διάσπαρτοι στο ναό, όμως τόσο αποσπασματικά σωζόμενοι που δεν μας επιτρέπουν να ακολουθήσουμε τη σκέψη του καλλιτέχνη, ούτε να φανταστούμε πως θα ήταν συνολικά ο ναός διακοσμημένος. Αποτελούν μόνο ευχάριστα διαλείμματα στο βλέμμα του επισκέπτη, δείγματα της Παλαιολόγιας τεχνοτροπίας κατά τον 15ο αιώνα. 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap