Αγία Σοφία

Στη συνοικία των παλατιών, στην Πάνω Χώρα του Μυστρά, συναντάμε την Αγία Σοφία, ιδρυμένη στα 1365 ως καθολικό μεγάλης μονής, που πολλοί ταυτίζουν με την αυτή του Ζωοδότη Χριστού. Πάνω στα επίκρανα των κιόνων μπορούμε να διακρίνουμε το μονόγραμμα του κτήτορά της, Μανουήλ Καντακουζηνού : Μανουήλ Κατακουζηνός Παλαιολόγος Δεσπότης Κτήτωρ. Αρχιτεκτονικά ανήκει στον δικιόνιο τύπο, μια παραλλαγή του σταυροειδούς με τρούλο ενώ ένα ψηλό τριώροφο καμπαναριό στέκει δίπλα της. 

Αν και καθολικό μονής, ο ναός πρέπει να λειτουργούσε ως η εκκλησία του γειτνιάζοντος παλατιού, καθώς η Μητρόπολη βρίσκεται αρκετά πιο μακριά από το διοικητικό σύμπλεγμα.

Οι εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες της προηγούμενης δεκαετίας, είχαν ως αποτέλεσμα ο ναός σήμερα να βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση αλλά και να ανακαλυφθούν άγνωστες πτυχές της ζωής της μονής, όπως η ύδρευσή της μέσω υπόγειων πήλινων σωλήνων. 

Από τις τοιχογραφίες του ναού ξεχωρίζουν : η Γέννηση της Θεοτόκου και η προσφορά δώρων από μια πομπή γυναικών με ενδυμασίες της αριστοκρατίας του Μυστρά. 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap