Τσίντζινα – Γόγκαινα - Σταματείρα (Ανάληψη) - Βασαράς

Αφετηρία Τσίντζινα
Ενδιάμεση θέση Σταματείρα
Κατάληξη Βασαράς
Μήκος 6,4 [+] χλ
Ώρες πορείας 2ω [+]
Υψομετρική διαφορά 360μ (1000-1360-[660])
Η διαδρομή κινείται πάνω σε: μονοπάτι
H διαδρομή διέρχεται από: ασκεπές πεδίο / δάσος

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Terms Of Use   Sitemap