Καλόγερας

Δυτικότερα του οικισμού και πιο πέρα από το Κοντογόνι βρίσκεται ο όρμος του Καλόγερα. Μικρή παραλία με ρηχά νερά, προσβάσιμη με τα πόδια που επισκέπτονται κυρίως ντόπιοι.

Terms Of Use   Sitemap