Πλύτρα

Όμορφη αμμώδης παραλία, με ρηχά νερά, όπου έχει διακριθεί και με γαλάζια σημαία (20 χλμ).

Terms Of Use   Sitemap